Författare:
Medograf

Medograf är en webbplats där användare tidigare genom community-funktion kunde må bättre tillsammans. En del av testerna från webbplatsen finns idag kvar.

Som många av er kanske har koll på vid detta laget så är Medograf en digital plattform för människor som lever med en diagnos. Vår tjänst och sociala nätverk skapades för drygt fyra år sedan och har sedan dess vuxit i ett trygg tempo. Idag är vi drygt 5000 medlemmar.

Det senaste halvåret har däremot tillväxten varit större än tidigare – vi har nämligen ökat besökssiffrorna med lite drygt 300 procent. En ökning vi är oerhört ödmjuka inför och verkligen har er befintliga och nya medlemmar att tacka för.

Våra mest besökta sidor

Med det ökade intresset för Medograf är det också väldigt intressant att se vilka grupper och sidor som blir populära. Några av vår mest besökta sidor står för en stor del av er medlemmar och även den besökstrafik vi har till webbplats och applikation.

Det första klustret som många besöker och hjälper varandra i är det inom NPF-diagnoser och tillhörande läkemedel. Exempel på sådana är Elvanse och Voxra.

Anledningen till att dessa är några av våra mest besökta sidor är svårt att avgöra. Oavsett är vi mycket stolta och glada att användare kan diskutera dessa ämnen på ett tryggt och givande sätt.

Populära grupper

Grupper, som skapats av använder och personal på Medograf, är en mycket populär samlingsplats i vår tjänst. Ämnet på grupperna varierar enorm och kan även vara privata där endast inbjudna medlemmar får vara med.

De allra populäraste grupperna på Medograf handlar om psykisk ohälsa, utmattningssyndrom och om att äta sig friskare. Tre väldigt aktuella ämnen i samhället just nu. Denna spegling av vår samtid är ett bra kvitto på hur vår tjänst kan vara med och hjälpa till.