Om Medograf

Medograf startades 2017 med syftet att lyfta fram all den kunskap och erfarenhet som finns hos människor som lever med diagnoser eller har närstående med diagnoser. Tankarna kom ursprungligen från läkaren och entreprenören Joachim Werr och hans övertygelse att personer med diagnoser och deras närstående är ytterst kompetenta att hjälpa varandra men att det saknas bra verktyg. Tillsammans med Fabian Grapengiesser som utvecklat flera framgångsrika digitala community tjänster började skapandet av Medograf.

Hur når man ut med den erfarenheten till andra med liknande situation och kan hjälpa människor till en bättre hälsa på egen hand? Svaret blev plattformen Medograf som kopplar ihop patienter med varandra men också anknyter till föreningar och vård som är viktiga delar i samma kedja för att uppnå en bättre hälsa med patienten i centrum.

Vår vision

Må bättre tillsammans.
Medograf är ditt och dina närståendes sociala nätverk för utbyte om livet, när det finns en diagnos, ett tillstånd eller bara en fråga.

Vår mision

Patienter och deras närstående är idag den mest underutnyttjade resursen när det gäller att förbättra sin hälsa. Speciellt drabbar det personer med kroniska diagnoser och deras omgivning. Onödig otrygghet, känsla av ensamhet, frågor och grubblerier som förblir obesvarade. Det leder till onödigt lidande, sämre hälsa och ett ökat behov av sjukvård. Det hämmar också sjukvårdens forskning och utveckling. När svaret kanske finns hos en annan patient eller dess närstående. Det vill vi ändra på.

Med Medograf skapar vi förutsättningar för personer i alla livets skeden oavsett hälsotillstånd och diagnoser och deras närstående kan komma i kontakt med andra i liknande situationer, tryggt, säkert, lättillgängligt och respektfullt.

Hos oss kan du ställa frågor och alltid hitta en person som har erfarenhet av just dina frågor och funderingar. Hos oss kan du hjälpa andra med dina erfarenheter och känna att du bidrar. Tillsammans skapar vi utbyte och dialog för en bättre hälsa. Vi bidrar därigenom också till att komplettera och vidareutveckla både forskning och hälso-och sjukvården i stort.

Tillsammans kan vi göra en förflyttning:

Från Sjukdom – till Liv
Från Patient – till Människa
Från Ensamhet -till Community
Från Grubbla -till Dela
Från Osäkerhet -till Trygghet
Från Rationalitet -till Emotionalitet