Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du upplever psykiska och fysiska besvär som ofta beror på en längre tids stress. Det kan vara symtom som t.ex. trötthet, sömnproblem, yrsel och värk. Tecknen på utmattningssyndrom är flera och vi listar samtliga i sektionen nedan. Med stöd och behandling går det att återhämta sig fullt, även om vissa upplever sig som extra känsliga för stress en tid framöver.

Symtom

Symtomen vid utmattningssyndrom är oftast både kroppsliga och psykiska. Många symtom går även att identifiera med andra sjukdomstillstånd och behöver inte vara en utmattning. Men en övergripande bedömning tillsammans med en rad olika symtom kan ge en klar bild om du är utmattad eller inte.

Känslomässiga symtom

Vanliga känslomässiga symtom är att du lätt blir irriterad, är orolig och upplever en nedstämdhet samt ångest.

Kroppsliga symtom

Mer fysiska och kroppsliga symtom är hjärtklappning, yrsel, värk, ljudkänslighet och besvär med magen.

Söka vård

Om du misstänker att du håller på att få eller har fått utmattningssyndrom ska du kontakta sjukvården. Misstänker du att denna långvariga stress är orsakad av din arbetsplats kan du även gå via företagshälsovården och se vilka möjligheter till rätt behandling som finns.

Utredning

När du söker vård för utmattningssyndrom kommer en behörig läkare att genomföra en utredning. Ofta börjar det med att du berättar utförligt historiken och vad du själv tror föreligger att du hamnat i denna situation.

Efter det kommer du även att få svara på en rad frågor genom ett formulär. Det handlar om din livskvalitet men även saker som stress, ångest och depression.

FAQ

Kan jag bli frisk igen?

Självklart, genom rätt behandling och stöd kan du återhämta dig och komma tillbaka till livet som vanligt. Vi rekommenderar dig att alltid söka professionell vård.

Vad är återhämtningstiden?

Det finns ingen definitivt återhämtningstid och hur lång tid det tar tillbaka varierar enormt från person till person.

Kan jag göra ett test?

På nätet finns det en rad olika tester för utmattningssyndrom. Vi rekommenderar inget och tycker du istället ska söka vård vid en vårdcentral.