Teratom

Teratom är tumörer som bildas av flera celltyper och uppstår från tidiga celler (germinalceller) i fosterstadiet. Dessa tidiga celler kallas germinalceller. Germinalcellstumörer omfattar både godartade, välutvecklade cystor (hålrum) och kompakta tumörer, liksom omogna cancertumörer.

De godartade cystorna dominerar, men det finns alltid en liten risk för att en del av en godartad tumör kan ombildas till en mer elakartad. Ibland kallas cystiska teratom dermoidcystor. Eftersom teratom bildas av embryonala celler kan de utveckla sig till olika typer av vävnad, i ett teratom kan man hitta både hud, hår, tänder, fett, hormonell vävnad, muskler och ben.

Tillståndet är sällsynt och totalt sett förekommer tre av fyra teratom hos flickor. Lokaliseringen beror på åldern exempelvis hos spädbarn och småbarn finns teratomet oftast på andra platser än i könsorganen medan teratom senare under barndomen och i vuxen ålder sitter i äggstockar och testiklar. De fyra vanligaste ställena för teratom är vid svansbenet, i äggstockarna, i testiklarna och i brösthålan. Vid tidig och riktig behandling är prognosen utmärkt.