Sköldkörtel underfunktion – Hypotyreos

Hypotyreos är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och risken att drabbas ökar med åldern. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor och är även till viss del ärftlig. Tillståndet orsakas av en brist på sköldkörtelhormon vilket leder till en låg ämnesomsättning. Låg ämnesomsättning orsakar flera varierande symptom och påverkar kroppens allmänna välmående. Ett exempel som används ofta är likt ett fordon som får slut på bensin. Tillståndet går däremot effektivt att behandla genom att tillsätta sköldkörtelhormon via medicin.

Symtom

Hypotyreos kan ge en rad olika symtom och utvecklas ofta med tiden då nivåerna av sköldkörtelhormon sakta försämras.

Vanliga symtom:

  1. Trötthet
  2. Kraftlöshet
  3. Fryser mycket
  4. Koncentrationssvårigheter
  5. Nedstämdhet
  6. Torr hud
  7. Förstoppning
  8. Viktökning
  9. Låg puls
  10. Ont i leder och muskler

Ärftlighet

Hypotyreos är ärftligt i den utsträckningen att om en släkting har diagnosen finns det en ökad risk. Däremot finns det ingen direkt koppling mellan barn och föräldrar. Om någon släkting till dig har diagnosen och du upplever symtom kan det vara viktigt nämna vid vårdkontakt.

Behandling

Som nämnt uppstår Hypotyreos genom brist av hormoner. Behandlingen sker därför genom att ersätta bristen med nytt hormon från läkemedel. Läkemedlet behöver man äta livet ut då nivåerna aldrig kan korrigeras tillbaka till sina rätta nivåer. Det viktiga i behandlingen är att hitta rätt nivå av hormoner igen och så fort denna nivå hittats kan man leva symptomfritt.

FAQ

Finns det någon optimal kost för Hypotyreos?

Vissa av våra medlemmar och användare uppger att Paleokost fungerar bra och kan ge minskade symtom och högre livskvalitet. Det finns även en mycket uppmärksammad studie från 2019 som visar på goda resultat.

Kan jag göra ett test?

Ja! Du kan kontakta en vårdcentral om du misstänker att dina nivåer av sköldkörtelhormon är låga. Det går också att göra Sköldkörteltest hemma.