Reumatism muskel

Muskelreumatism, polymyalgia reumatika, är en muskelsjukdom som skapar stelhet och värk i olika muskelgrupper. Sjukdomen drabbar ofta äldre personer. För många kommer symptomen och smärtan smygandes och börjar ofta i nacke, axlar eller armar.

Orsak

Den direkt orsaken till varför man drabbas av muskelreumatism är inte definierad. Viss forskning pekar på att det har med inflammation i blodkärl att göra. De som drabbas är ofta mellan 70 och 80 år och man säger att det är ytterst ovanligt att personer under 50 år drabbas. Muskelreumatism är överrepresenterat av kvinnor och endast en på tre är män.

Behandling

Smärtan behandlas med kortison och pågår ofta över flera år. Däremot är prognoserna goda och majoriteten får lindrade muskelbesvär eller blir helt fria från sin smärta. En nackdel med att behandla med kortison är däremot den ökade risken för benskörhet, vilket kan vara indirekt skadligt för äldre personer.

FAQ

Kan jag ta värktabletter?

Du kan äta värktabletter mot din muskelsmärta men det är inget långsiktigt bra alternativ. Uppsök vård där kortisonbehandling är den effektivaste metoden.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker muskelreumatism och upplever smärta i delar av kroppen rekommenderar vi dig att söka en vårdcentral för initial kontakt. De kommer att genomföra en undersökning och du kan få behandling om det behövs.