IBS – Känslig tarm

IBS, Irritable bowel syndrome, är ett tillstånd som kallas för känslig tarm. Besvären är ofta gaser, magsmärtor och förstoppning kopplat till måltider. Sjukdomen behandlas delvis med läkemedel men primärt fokuserar man på att ändra kost, levnadsvanor och stress.

Symptom vid IBS

IBS kan ge flera olika symptom och det kan ibland vara mycket svårt komma fram till en diagnos. Ofta handlar det om att du har ont i magen, vilket kan bero på flera andra saker än just IBS. Smärtan vid IBS beror på grund av gasbildning och brukar uppkomma i samband med en måltid.

Vanliga symptom:

  • diarré och förstoppning
  • magsmärtor
  • gaser i magen
  • slem i avföring

Behandling

Behandlingen emot IBS består av mediciner som lindrar symptomen. Det finns inga direkt läkemedel som botar tillståndet utan tillståndet anses vara kroniskt. Utöver mediciner kan man även ta hjälp av en dietist för att se över sina kostvanor.

Söka vård

Om du misstänker IBS är det bra att kontakta en vårdcentral för vidare utredning. En riktlinje är att du bör ha haft gaser i magen eller förändrad avföring i minst 14 dagar. En första vårdkontakt sker då vid en vårdcentral där vidare tester kan genomföras.

FAQ

Vad är IBS?

IBS betyder känslig tarm. Det är ett tillstånd där du har besvär med gaser och magsmärtor som ofta förvärras efter måltider. Sjukdomen kan lindras genom kostrådgivning, minskad stress och läkemedel.

Kan jag få kostråd?

Ja! Gå med i Medograf och ta del av kostråd från andra av våra medlemmar.