Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt syndrom som innebär smärta och värk i musklerna. Utöver detta upplever en person med fibromyalgi även ökad smärtkänslighet. Värken går att hantera och ofta behandlas man i flera led med läkemedel, terapi och fysisk träning.

Symptom vid fibromyalgi

Upptäckten och de klassiska symptomen vid fibromyalgi är långvarig smärta tillsammans med ökad ömhet i stora delar av kroppen. De allra vanligaste ställena som drabbade upplever smärta är nacke, ben, armar och rygg.

Vanliga symptom

  1. Smärta och ömhet
  2. Psykiska besvär
  3. Sömnproblem
  4. Trötthet

Orsaker

När kroppens egna system för att reglera smärta blir känsligt upplever drabbade de vanligaste symptomen. Detta fel i systemet är alltså orsaken till den värk och smärta som drabbade upplever. Anledningen till varför systemet börjar överreagera är inte kartlagt.

Man har däremot kunnat säkerställa vissa yttre faktorer som påverkar sjukdomen negativt, de vill säga ökad sårbarhet och känslighet:

  1. Långvarig lokal smärta
  2. Sömnstörningar
  3. Stress
  4. Traumatiska händelser, fysiska och psykiska

Söka vård

Om du upplever en överkänslighet och långvarig smärta i muskler bör du kontakta sjukvården. Det går att göra både digitalt och fysisk.

FAQ

Kan jag göra test för fibromyalgi?

Diagnosen ställs av en läkare genom fysiska tester. Du kan inte genomföra detta på nätet utan behöver uppsöka en vårdcentral som tar ärendet vidare.

Hur träffar jag andra med Fibromyalgi?

Det gör du enklast hos oss på Medograf! Vi är Sveriges största patientforum och du hittar andra med liknande diagnoser för att kunna diskutera tillvaron.