Cyklotymi

Cyklotymi är en psykisk sjukdom där individer återkommande har snabbt växlande humörförändringar där det har så stor påverkan att den sociala funktionsförmågan försämras. Sjukdomen tillhör gruppen affektiva tillstånd och är en lättare form av bipolär sjukdom typ 2.

Symptom

En person med Cyklotymi upplever humörsvängningar, både uppåt och nedåt. För att det ska kunna definieras som en sjukdom och inte bara tillfälliga humörsvängningar behöver det pågå under en period av två år samt påverka sociala funktioner som t.ex. familj och skola.

Diagnoskriterier för cyklotymi

När en diagnos ska ställas behövs vissa kriterier uppfyllas, ofta kallat diagnoskriterier.

Följande kriterier

  1. Perioder med hypomaniska och depressiva symptom under en period av två år
  2. Symptomen ska ha visat sig under en period av minst 6 månader i följd
  3. Graden av symptomen ska inte ha uppgått till uppfyllda kriterier för fullskalig depression eller hypomanisk period

FAQ

Finns det en koppling med ADHD?

Det finns ett visst samband mellan ADHD och bipolära sjukdomar likt cyklotymi. Vi uppmanar dig att ställa denna fråga till andra patienter i vårt forum.

Hur påverkar cyklotymi relationer?

Genom snabba förändringar både uppåt och nedåt kan sociala funktioner som relationer, skola och arbetsplats bli lidande. Detta är en stor del i förbättringsprocessen att lära sig leva med denna omväxling.